FANDOM


Apicultura este o ocupaţie pasionantă, deoarece munca la stupi diferă de la un anotimp la altul. Avantajele cunoaşterii calendarului apicol sunt multiple: permite apicultorului să-şi organizeze munca în stupină în funcţie de perioadele de cules intensiv, să prevină perioadele de lipsuri şi foamete şi să facă o apicultură regională mai bine adaptată. Un declaj în munca la stupi poate fi observat de la o regiune la alta, în funcţie de climă, sol sau floră, însă în mare măsură, aceste indicaţii rămân valabile pentru toate regiunile din România.

Urmaţi indicaţiile acestui calendar apicol, pentru a deţine un bun control asupra stupinei.   Începeţi prin a face bilanţul anului care a trecut; faceţi inventarul apicol. În timpul nopţilor lungi de iarnă puteţi să vă împrospătaţi cunoştinţele din domeniu citind articole, cărţi sau jurnale apicole. (vedeţi Biblioteca sau cărţile în limba engleză)

  • Protejaţi stupii de păsări (de ex. prigorii) sau alţi dăunători cum sunt şoarecii.
  • Curăţaţi scândurile de zbor şi urdinişurile.
  • Efectuaţi controale auditive săptămânale, având grijă să nu deranjaţi albinele prin zgomote sau loviri ale stupului.
  • Puteţi face ordine cu ramele goale, să însârmaţi sau să confecţionaţi rame noi sau lăzi pentru stupi.

Ianuarie Edit

- supraveghează iernării familiilor de albine prin controale auditive săptămânale şi îndepărtarea stărilor anormale constatate; - îndepărtează fără zgomot a gheţii şi a zăpezii bătătorite de pe scândurile de zbor ale stu - îndepărtarea albinelor moarte de la urdiniş în vederea uşurării accesului aerului în stup; - asigurarea liniştii familiilor de albine prin prevenirea atacului şoarecilor, ciocănitorilor, păsărilor de curte, etc. - protejarea suplimentară a stupilor prin perdele de protecţie contra vânturilor şi curenţilor puternici; - repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol; - însârmarea fagurilor artificiali necesari sezonului activ următor; - protejarea fagurilor de rezervă contra rozătoarelor.

Februarie Edit

- efectuarea de controale auditive săptămânale în vederea supravegherii şi înlăturarea stărilor anormale sesizate; - pregătirea vetrelor de stupină în vederea efectuării zborurilor de curăţire de către albine; - stimularea şi supravegherea zborului de curăţire al albinelor; - completarea rezervelor de hrană; - declanşarea hrănirii stimulente a familiilor de albinei după efectuarea zborului de curăţire; - repararea, curăţirea şi dezinfecţia inventarului apicol;

Martie Edit

este luna in care albinele incep sa revina la activitatea lor obisnuita; - stimularea şi supravegherea zborului general de curăţire al albinelor; - instalarea unui adăpător cu apă şi adaos de 5 g sare / apă; - efectuarea controlului sumar de primăvară; - aplicarea în caz de necesitate, a tratamentelor pentru combaterea bolilor (varroozei şi nosemozei). - hrănirea stimulentă a familiilor de albine în vederea valorificării culesurilor intense timpurii ( salcâm şi rapiţă de toamnă).

Aprilie Edit

- efectuarea reviziei generale de primăvară şi îndepărtarea situaţiilor anormale cu această ocazie; - transferarea familiilor de albine în stupi curaţi şi dezinfectaţi; lărgirea treptată a cuiburilor în decursul perioadei de înflorire a pomilor, cu faguri clădiţi şi apoi cu faguri artificiali; - instalarea colectoarelor pentru recoltarea de polen; - depistarea şi reformarea fagurilor necorespunzători; - extragerea şi condiţionarea cerii provenite de la fagurii formaţi; - tratarea fagurilor de rezervă contra găselniţei; - preîntâmpinarea găselniţei; - verificarea stării de sănătate a tuturor familiilor de albine; - aplicarea tratamentelor pentru varrooză şi locă europeană; - transportarea familiilor de albine la polenizarea pomilor fructiferi; - prevenirea intoxicaţiilor determinate de tratamentele fitosanitare

Mai Edit

- lărgirea cuibului proporţional cu evoluţia culesului şi dezvoltarea familiei de albine; - ridicarea periodică de puiet căpăcit din familiile puternice pentru întărirea familiilor slabe ; - introducerea în stup de faguri artificiali în vederea folosirii potenţialului albinelor de secreţie de ceară şi asigurării de faguri clădiţi ; - pregătirea familiilor de albine şi transportul lor în vederea valorificării culesului de la salcâm; - extragerea mierii şi topirea cerii produse; - combaterea puietului văros şi a locii europene şi americane

Iunie Edit

- recoltarea fagurilor cu miere pentru iernare şi trecerea lor la rezerva stupinei; - extragerea mierii şi a cerii obţinute de la culesul de salcâm; - instalarea la urdiniş a colectorului de polen în vederea asigurării proviziilor necesare; - umbrirea stupilor şi intensificarea ventilaţiei cuiburilor; - formarea de familii noi în scopul prevenirii roirii naturale; - întărirea familiilor nou formate cu faguri cu puiet căpăcit şi cu albine tinere din familiile puternice care manifestă tendinţa de intrare în frigurile roitului; - pregătirea familiilor de albine pentru valorificarea culesului de vară; transportul stupinei la pădurile de tei şi la culturile de floarea-soarelui; - controlul periodic al stării de sănătate şi al puterii familiilor de albine; - aplicarea tratamentelor pentru puiet văros şi locă europeană sau americană.

Iulie Edit

- întărirea familiilor de albine formate în lunile anterioare; - înlocuirea mătcilor bătrâne şi epuizate cu mătci tinere şi prolifice; - extragerea şi condiţionarea mierii obţinute de la culesurile de vară; - efectuarea unei revizii generale a cuiburilor; - transportarea stupilor la un cules de întreţinere ( bostănării, fâneţe, etc.); - practicarea hrănirilor stimulente în cazul lipsei culesului şi prevenirea furtişagului; - recondiţionarea inventarului apicol deteriorat în timpul transporturilor; - continuarea tratamentelor în cazul familiilor bolnave de puiet văros şi locă europeană sau americană.

August Edit

- extragerea mierii obţinute din culesurile de vară; - deplasarea stupilor la culesurile târzii de întreţinere; - reducerea urdinişurilor, în perioadele lipsite de cules, în vederea preîntâmpinării furtişagului; - descăpăcirea fagurilor destinaţi reformării şi trecerea lor după diagfragmă în vederea eliberării de miere; - practicarea hrănirii stimulente în vederea intensificării creşterii puietului în perioadele cu cules deficitar; - tratarea fagurilor din rezerva stupinei contra găselniţei; - revizia familiilor de albine pentru îndepărtarea stărilor anormale; - aplicarea tratamentelor specifice în cazul apariţiei unor boli.

Septembrie Edit

- restrângerea cuibului şi aranjarea definitivă a fagurilor din cuib în vederea iernării; - completarea rezervelor de hrană pentru iarnă cu faguri de rezervă; - reformarea fagurilor necorespunzători şi topirea lor; - tratarea fagurilor de rezervă contra găselniţei; - aplicarea tratamentelor pentru combaterea varroozei şi nosemozei.

Octombrie Edit

- împachetarea cuibului familiilor de albine cu materiale izolatoare împotriva schimbării bruşte de temperatură; - instalarea gratiilor contra şoarecilor la urdinişurile stupilor; - stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire a albinelor; - dezinfecţia utilajelor apicole; - amenajarea perdelelor de protecţie a stupinei contra vânturilor puternice şi curenţilor reci de aer.ok

Noiembrie Edit

- supravegherea şi controlul iernării familiilor de albine; - stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire a albinelor; - sortarea fagurilor de la rezerva stupinei; - extragerea şi condiţionarea produselor apicole rămase din lunile precedente; - curăţirea şi dezinfecţia stupilor eliberaţi de albine - repararea stupilor şi utilajelor agricole; - asigurarea liniştii familiilor de albine; aprovizionarea stupinei cu materialele necesare în sezonul apicol următor.

Decembrie Edit

- supravegherea şi controlul săptămânal al iernării familiilor de albine; - stimularea şi supravegherea zborurilor târzii de curăţire; - îndepărtarea fără zgomot a gheţii şi a zăpezii neafânate de pe scândurile de zbor ale stupilor; - protejarea suplimentară a stupilor contra vânturilor reci; - asigurarea liniştii în stupină; - repararea utilajelor, însârmarea ramelor şi fixarea fagurilor artificial

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki